Kunstbemiddeling bij verkoop of inruil; no cure no pay!

 

Heeft u een object in bezit dat u wilt verkopen of inruilen dan kunnen wij hierin bemiddelen.

 


Werkwijze:

 

U biedt het werk aan d.m.v. een e-mail voorzien van:

- Foto’s

- Titel

- Techniek

- Oplage

- Gewenste verkoopprijs

- Herkomst (eventueel documenten)

- U geeft aan of u het object wilt verkopen, inruilen of dat u open staat voor beide opties

 

De galerie beoordeelt en screent het aangeboden werk en gaat al dan niet over tot acceptatie.

 

Bij acceptatie maakt de galerie de keuze om het werk fysiek te exposeren of alleen via de website.

 

Wanneer u kiest voor inruil, maakt u een keuze uit de door particulieren ingebrachte objecten waarbij aangegeven is dat inruil mogelijk is. De galerie benadert vervolgens deze partij om na te gaan of zij open staat voor ruil met het door u aangeboden object en onder welke condities.Kosten:

 

De promotie op de website of in de galerie is kosteloos.

 

Bij verkoop rekent de galerie 10% (ex btw) bemiddelingskosten met een minimum van € 50.-

Bij inruil rekent de galerie 10% (ex btw) van de hoogste verkoopprijs van de 2 objecten met een minimum van € 50,-.

Deze kosten worden evenredig verdeeld over de twee ruilende partijen tenzij anders overeengekomen.

 

Wanneer er sprake is van volgrecht (4% van de verkoopprijs vanaf € 3000,-) dan dienen deze kosten te worden voldaan door de verkopende partij. Bij inruil is het volgrecht niet van toepassing.

 


Verplichtingen en aansprakelijkheid van de verkoper/eigenaar:

 

Wanneer een gegadigde zich aandient, dan dient het werk op een overeengekomen datum fysiek in de galerie aanwezig te zijn.

Hiervoor dient de verkopende/inruilende partij zorg te dragen.

 

Verkoper/eigenaar is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het object en is verplicht deze te melden.   

 

De verkoper is vrij om het aangeboden object elders aan te bieden/verkopen of af te zien van verkoop, maar is verplicht de galerie hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

 

De verkoper blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de echtheid en kwaliteit van het ingebrachte stuk. Wanneer nodig raadplegen we in overleg met, en op kosten van, de verkoper een deskundige.

 

 

Verplichtingen en aansprakelijkheid galerie

 

Wanneer een object fysiek wordt geëxposeerd in de galerie is het van overdracht tot teruggaaf of verkoop verzekerd door de galerie.

 

De galerie taxeert de ingebrachte stukken niet maar heeft wel een adviserende rol met betrekking tot echtheid en kwaliteit.

 

De galerie geeft openheid van zaken en dient aan de betrokken partijen een getekend exemplaar van hetgeen overeengekomen te overhandigen. Gewenste privacy door de betrokken partijen wordt hierin meegenomen en gerespecteerd.

 

 

De Hofgalerie

Annastraat 3

2513 AT Den Haag

Tel: 06 28 12 19 30

Email: mail@dehofgalerie.nl

Geopend: woe t/m zat van 11.00 - 17.00 uur

    én op afspraak