LET DE KOK (1953)

 

De samengestelde ‘beelden’ van Let de Kok ogen als architectonische bouwsels; geschakelde delen van een bouwwerk dat kan uitdijen naar alle kanten. Hoewel de schaal klein is, zien de afzonderlijke delen en het uiteindelijke beeld er monumentaal uit. Ieder beeld zou de plattegrond van een gebouw kunnen zijn, een maquette die wordt gepresenteerd als de oplossing voor een ruimteprobleem.

Architectuur in het klein, waarin ritme en herhaling een cruciale rol spelen.

De architectonische schakelingen die Let de Kok al enkele jaren maakt, bestaan per samengesteld object uit identieke (huis)vormen. Door deze vormen op verschillende manieren samen te voegen ontstaan steeds nieuwe beelden.

De Hofgalerie

Annastraat 3

2513 AT Den Haag

Tel: 06 28 12 19 30

Email: mail@dehofgalerie.nl

Geopend: woe t/m zat van 11.00 - 17.00 uur

eerste zondag vd maand van 12.00 - 17.00 uur

én op afspraak